top of page

PEYZAJ PROJELERİMİZ 

Bir Peyzaj Projesinin Kendine Özgü Hikayesi Nedir?

Kısaca bir peyzaj projesi tasarımının gerçekleşme hikayesinden bahsedecek olursak, ilk olarak her inşaat ve peyzaj uygulama işinde olduğu gibi her şey müşteri arzu ve istekleri ile başlar. Bu arzu ve istekler peyzaj mimarisinde işlevsel kaygılardan olabileceği gibi estetik kaygılardan da oluşabilir. Akabinde müşteri peyzaj proje firmaları arasında bir çözüm ortağı bulur. Budan sonra müşteri istekleri doğrultusunda alan ziyaretleri yapılarak survey çalışmaları hazırlanır. Bu çalışmalarda ölçeğin büyüklük ve küçüklüğüyle orantılı olarak sosyal etkilerden tutun çevresel etkilere kadar alanın analizleri yapılır. Daha sonra avan projeler hazırlanarak müşteri ile ortak bir tasarımsal noktada buluşulur. Bunu yaparken 3d sunum, sketch ve animasyonlardan faydalanılır. Daha sonra ise kesin peyzaj projeleri çizilerek bitkisel peyzaj uygulama projeleri ve yapısal peyzaj uygulama projeleri oluşturulur. Bunun yanında çevre aydınlatma projesi, peyzaj sulama projesi (otomatik sulama projesi), donatı projeleri oluşturulur. Daha sonrasında ise bu bir kamu projesi ise peyzaj ihale dosyaları ve teknik şartnameleri oluşturulur.

peyzaj_proje_tasarım

Adore Mobilya Grubu Konya Yolu- Balgat /ANKARA ADORE BUSINESS TOWER Toplu Konut Projesi Konsept Çalışması: Yapısal peyzaj, bitkisel peyzaj, otomatik sulama, drenaj ve çevre aydınlatma projelerini içerir. Projesini tamamladığımız bu çalışmanın uygulamasına 2019 yılı sonbaharında Ankara peyzaj döneminde başlayacağız.

peyzaj_tasarım_projesi

İstanbul Reform Life Peyzaj Konsept Projesi : Peyzaj konsept projesini oluşturduğumuz Reform Life Konutları için peyzaj uygulaması görüşmelerimiz devam etmektedir. Uygun görüldüğü taktirde peyzaj uygulamaya İstanbul Avrupa Yakası peyzaj döneminde başlanacaktır.

peyzaj_projesi_cizimi
peyzaj_sulama_projesi

Balıkesir Ayvalık Toplu Konut Peyzaj Konsept Projesi : Peyzaj konsept projesini oluşturduğumuz Balıkesir Ayvalık Toplu Konut Projesi için peyzaj uygulaması görüşmelerimiz devam etmektedir. 

ankara_peyzaj_tasarım
çankaya_peyzaj_proje
ankara_peyzaj_tasarım_2
bahce_peyzaj_projesi
ankara_peyzaj_düzenleme
bahçe_peyzaj_tasarımı

Kuzgun Sok. Ankara Kentsel Dönüşüm Peyzaj Konsept Projesi

PEYZAJ PROJESİ NEDİR? PEYZAJ PROJE AŞAMALARI NELERDİR?

   Peyzajın kelime anlamına bakacak olursak ‘Belli bir görüş açısından bakıldığında algılanan manzaranın bütününe ait kavram’ olarak ifade edilmektedir. Peyzaj projeleri ise imarlı alanlardaki yapıların dışında kalan açık- yeşil alanları, çatıları ve atrium (avlu) gibi mekânları veya belediye bakım- onarım alanları ile özel tanımlı; örneğin karayolları, turizm alanları, koruma alanları, nehir ve göl kıyıları, spor ve eğlence kompleksleri, rekreasyon alanları vb. alanların ekolojik, doğal ve kültürel veriler ışığında üretilen fiziksel plan ve tasarımların bütününe verilen addır.

   Yapı dışında kalan alanlarının peyzaj projelendirilmesi yapılırken bilim ve mühendislik ilkelleri çerçevesinde, belirlenen uluslar arası standartlara uygun, teknik detaylar göz önünde bulundurularak ve kullanıcı hizmet kalitesi de düşünülerek, belirlenen süre içerisinde proje üretim süreci gerçekleştirilir.

   Çevre düzenlemelerinde tasarım çalışmasının başlaması konu ve isteğe bağlı olarak gerçekleştirilir. Yapılan çalışmanın boyutu ve işlevi ne olursa olsun bunun bir kullanıcısı / müşterisi vardır ve bu kullanıcı istekleri doğrultusunda tasarım sürecine yön verilmektedir. Örneğin bir kent parkı projelendirilmesi aşamasında o kentsel mekânın, parkın kullanıcısı o kentin sakinleri, ziyaretçileridir. Bu kapsamda da yapılacak peyzaj tasarımı veya planlaması o kentin sosyo-kültürel yapısına uygun, kullanıcıların isteklerine karşılayacak şekilde dizayn edilmelidir. Bir başka örnek ise konut bahçesine ait yapılacak peyzaj projelendirilmesinde o bahçeyi kullanacak olan kişilerin istekleri doğrultusunda peyzaj tasarımı yapılmalıdır.

   Bu projelendirme safhasında ortaya sağlıklı bir proje çıkması için peyzaj proje aşamalarının iyi anlaşılıp, bu aşamaları teker teker proje alanında uygulamak gerekmektedir ki ortaya işlevsel, görsel ve kullanıcıya hitap eden peyzaj projeleri çıksın.

   Peyzaj tasarımını etkileyen birtakım faktörler vardır. Bu faktörlere bakacak olursak, projelendirmeye başlamadan önce projelendirilecek alanın arazi karakterine, iklim koşullarına, çevresel etmenlere bakılmalıdır. Böylelikle yapılacak tasarım daha sağlıklı olup, proje aşamalarında da tekrardan başa dönmeden sağlıklı şekilde süreç takibi izlenebilir. Peyzaj projelerinde yapılacak planlama veya tasarıma göre arazi tipleri iki başlık altında incelenebilir. Bunlar: kırsal araziler ve kent içi arazilerdir. Kırsal araziler büyüklük olarak daha geniştir ve tasarımlarda oluşabilecek kısıtlamalar daha azdır. Doğa hâkim durumdadır. Toprak ve arazinin formu güçlü görsel ögeler olarak projelendirmeye hakimdir. Yapısal ögelerin azlığı ve doğa koşullarının ön planda olduğu yerler olarak bilinmektedirler. Kent içi araziler ise boyutsal olarak kısıtlıdırlar, bu bakımdan alanın değerlendirilmesi maksimum düzeyde tutulmalıdır. Bu bağlamda bakıldığında peyzaj projelerinin kent içi mekanlarda yapılacak olması alanın kısıtlı olması ve beraberinde ölçeğini de etkileyeceğinden burada kullanılacak peyzaj elamanın da ölçeğini etkilemektedir.

   Topografik yapısına göre arazi tipleri ise düz araziler ve eğimli araziler olarak sınıflandırılabilir. Bir diğer etkileyici unsur ise iklimdir. Peyzaj tasarımında yapılacak alanın bulunduğu iklim koşulları tasarımı etkileyen ana etmenlerden bir tanesidir. Yapılacak peyzaj projesinde bitkisel projelerin akılcı bir şekilde yapılıp olumsuz iklim koşullarını en aza indirirken, olumlu etkilerinden yararlanılabilen mekanlar tasarlanması öncelik hedeflerinden olmalıdır. Örneğin; güneş değişmeyen, sürekli olan iklimsel etkendir. Güneşin etkileri enlem derecesine ve mevsimlere göre değişir. Projelendirilecek alana, meteoroloji istasyonları tarafından bu bilgiler edinilip, peyzaj tasarımında kullanılmalıdır. Bir diğer iklimsel faktör beklenen en yüksek yağış durumudur. Bu durum drenaj sistemleri tasarımında önemli bir rol oynamaktadır. Gölgeliklerle örtülü yürüme yollarında, rüzgârdan koruma amaçlı yapılan bitkisel perdeleme çalışmalarında, bitki malzemesi seçiminde; ısı derecesi, rüzgâr, yağmur ve güneş göz önüne alınarak tasarımlar yapılmalıdır.

   Alanın genel iklim koşulları ve yöresel iklim koşullarının yanı sıra kısıtlı alanlarda özel hava koşulları da söz konusudur. Bu kısıtlı alanlardaki hava değişimleri mikro klima olarak bilinmektedirler. Mikro klimayı oluşturan ölçüt çoğunlukla topografik koşullardır. Geceleri soğuk hava daha aşağı noktalara inmektedir bu sebeple vadi tabanlarında gece ısısı tepeye göre daha düşüktür, nemi daha yüksektir. Bu sebeple, yapıların vadi eteklerinin güneye bakan kısımlara konumlandırılması önem arz etmektedir. Örneğin, döşeli sert zeminler yansıtıcı özelliğinden kaynaklı ısı derecesini etkileyerek mikro klimayı oluşturmaktadırlar. Çevrede ki yapıların varlığı, kent içi yerleşiminin sık veya seyrek olması mikro klimayı etkilemektedir. Bina boyları konumları, çatı şekilleri, hava sirkülasyonunu etkilemektedir. Yapıların kışın ılık, yazın serinlik yapabilecek alanlarda konumlandırılması önemlidir. Yaşanılabilir mikro klima için mimari tasarım, peyzaj tasarımı ve bitkilendirmenin uyum içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

   Projelendirilecek alandaki veya yakın çevresindeki koku, duman, egzoz gibi çevre kirliliğini etkileyen faktörler projelendirme aşmasında iyi tespit edilmelidir. Bu bağlamda da bunları yayacak hâkim rüzgâr yönünün iyi saptanması gerekmektedir. Bu gibi sorunlara getirilecek çözümler; örneğin, gürültünün olduğu kısma bitkilendirme ile perdeleme yapılmasıdır, ancak kullanıcı isteğine uygun manzara seçimi de dikkate alınmalıdır. Projelendirme aşamasında en önemli hususlardan bir tanesi de insana ilişkin faktörlerdir. Bunlar projelendirilecek alanın kullanıcılarının alanı daha verimli kullanmaları ve sağlıklı bir proje ortaya çıkması için oldukça önemlidir. Kullanıcıların istek ve taleplerine duyarlı olabilmek için izlenmesi muhtemel iki yol vardır. Bunlar: kullanıcıların hareketlerini gözlemlemek ve onlara doğrudan danışmak, diğeri ise genel ilkelerin ve davranışların genellemelerinden yola çıkarak çıkarımlarda bulunmak olarak sınıflandırılabilirler.

   Peyzaj projesi oluşturma aşamasında bu gibi faktörlerin yanı sıra bitkisel elemanlara, peyzaj donatı elemanlarına, proje alanının büyüklüğüne ve işlevselliğine göre dikkat edilip seçilmelidir. Peyzaj tasarımı yapılırken temel prensipler vardır. Bunlar teknik, statik ve konstrüksiyon, sitüasyon ve çevreye uygunluk, proporsiyon olarak sınıflandırılabilir. Tasarımda seçilecek malzemelerin teknik esaslara uygun olması gerekmektedir. Örneğin yüksek sıcaklığa dayanıklı türler; ardıç, oya ağacı, ligustrum, zakkum, alev ağacı vb. dir. Alanın iklimsel faktörleri göz önüne alınarak teknik açıda uygun bitkiler seçilmelidir. Alanda mimari yapı var ise veya inşa edilecek ise taşıma kapasitesi göz önüne alınarak inşa edilmeli veya planlanmalıdır. Sitüasyon ve çevreye uygunluk bakımından planlanan veya tasarlanan alana konumlandırılan obje veya elemanların, karakter ve fizyonomisi o alana sırıtmadan uyum içerisinde olmalıdır. Aksi takdirde çevre tarafından yadırganacaktır. Bu yüzden kullanılacak malzemelerden elemanlara kadar her şey çevre ile uyum içerisinde olması gerekmektedir. Peyzaj projelerinde bütünün bir uyum içinde ve kullanılan parçaların kendi arasında harmonisi olması gerekmektedir. Bu kısımda kullanılan cisimlerden, tasarlanan mekanlara kadar proporsiyon kavramı iyi işlenmiş olmalıdır ki bütüne bakıldığında parçalarda herhangi bir orantısızlık olmamalıdır ki genel görünüm iyi olacaktır bu da projenin başarılı olduğunun göstergesidir.

   Peyzaj projeleri dediğimizde 1/1 ölçekten 1/ 50000 ve üstü ölçeklere kadar geniş bir ölçek yelpazesinde çalışmaları kapsamaktadır. Projeler, çalışılan alan ve çevreye göre değişik adlarda ve ölçeklerde çalışılmaktadır. Örneğin peyzaj projeleri, daha küçük ölçeklerde çalışılacak konut projesinden tutun daha büyük ölçeklerde bir kentin hatta bölgenin peyzaj planlama çalışmalarını bünyesinde barındıran oldukça büyük bir çalışma disiplinini kapsamaktadır.

 

Peyzaj proje aşamaları planlama ve tasarımda içeriğe ve büyüklüğe göre süreçler gelişse de genelde proje aşamalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Alan Seçimi

  • Survey çalışmaları

  • Çalışma Alanı Analizi

  • Alan Strüktür Diyagramı (Leke Plan)

  • Avan Proje (Ön Proje)

  • Uygulama Projesi (Kesin Proje) gibi süreçler ışığında peyzaj projeleri ortaya konmaktadır.

Alan Seçimi: Peyzaj projelerinde alan seçimi ilk basamağı oluşturmaktadır. Bu çalışma alanları: Sokak, cadde, refüj, meydan düzenlemeleri, parklar, açık maden işletmeciliği sonrası doğa onarımı, botanik bahçeleri, baraj ve çevre düzenlemeleri, şev tahkimatı, piknik ve kamping alanları, hayvanat bahçeleri, kıyılar, tarihi ve doğal sit alanları, kent ormanları ve korulukları, Pazar yerleri, mezarlıklar, üniversite kampüsleri gibi çeşitlendirilerek gidilebilecek birçok açık yeşil alanları kapsamaktadır.

Survey Çalışmaları: Çalışma alanına ait altlık – bu halihazırdaki alan haritası olabilir- ile arazinin mevcuttaki fiziksel yapısının analizi için şarttır. Survey çalışması doğru projelendirilme yapılması için olmazsa olmaz olarak sayılabilecek bir adımdır. Tasarım veya planlama yapılacak alanın topografik yapısını, alana ait çeşitli analizleri, hidrolojik özelliklerini, varsa drenaj problemlerini, mevcuttaki yapıları varsa korunacak alanları, sit alanlarını, land markları ve nirengilerin gösterildiği, mevcut bitki örtüsünün haritası çıkarılıp bu kapsamda tescilli anıt ağaç özelliği taşıyan ağaçların işaretlendiği, çalışma alanının çevresiyle olan ilişkinin belirlendiği, iklimsel faktörlerin, hakim rüzgar yönünün belirlendiği, ve altlığa işlendiği çalışmaları kapsar. Bu aşama projelendirmede alanın daha iyi tanınması ve sorunlara yönelik çözümler getirme, yapılan tasarımda veya planlamada mevcut alan özellikleri dikkate alınarak düzenleme veya tasarım yapılması konusunda hayati öneme sahiptir diyebiliriz. Survey çalışmasında alana ait fotoğrafları eklemekte önemlidir bu detay alanın görsel olarak algılanabilmesini artırmaktadır.

   

  

peyzaj_survey_calışması

Peyzaj Projesi Survey Çalışması Örneği- 01

peyzaj_proje_survey

Peyzaj Projesi Survey Çalışması Örneği- 02

peyzaj_konsept_proje_cizimi

Çalışma Alanı Analizi: Yapılan Survey çalışması sonucunda alandaki korunması veya kaldırılması gereken doğal veya kültürel yapıların analizinin yapıldığı aşamadır.

Alan Strüktür Diyagramı (Leke Planı): Proje yapılacak alanda öngörülen fonksiyonların nerede, ne büyüklükte olması gerektiğini gösteren lekelerden oluşan çalışmalardır. Tasarım aşamasının en önemli kısmıdır. Örneğin bir kent parkı planlanıyor bu alanda nerede ne olması gerektiği, ana hatlarıyla sirkülasyon ağının çözülüp, oturtturulduğu kısımdır.

Avan Proje (Ön Proje): Projelendirilecek alanın yapılan survey, alan analizi ve leke çalışmaları doğrultusunda elde edilen doğal ve kültürel veriler ışığında fonksiyon alanları, sirkülasyon yapısı, alan büyüklükleri, açık-kapalı alan ilişkileri, yakın çevre ilişkilerinin kurulduğu projenin temel ilkelerinin bulunduğu kısımdır. Yapılan projenin alan büyüklüğüne göre 1 /500000, 1/1000,1/500,1/200,1/100 gibi ölçeklerle çizilmektedir.

Uygulama Projesi (Kesin Proje): Ön projenin çeşitli revize aşamaları sonucunda oluşan projenin üzerine kot ve arazi çözümlerinin eklendiği, ayrıca projede kullanılan malzemelerin, yapısal ve bitkisel metrajların, detay referansların da eklendiği peyzaj projesinin en son aşamasıdır. Uygulama projesi detay projeler ve raporla birlikte düşünmek gerekir.  Uygulama projesi kapsamında sulama, elektrik ve mimari donatılara ait detay projelerde hazırlanmalıdır.
Projede bulunması gereken antet, lejant ve ölçek kavramlarını ise şu şekilde tanımlayabiliriz: antet, üzerinde projenin adının yazılı olduğu, hangi il-ilçe-semte olduğu ve proje paftasının hangi aşamada olduğunu gösteren, proje sahibinin sorumlularının ve isimlerinin yazıldığı, tarih, ölçek gibi proje bilgilerinin yazılı olduğu bilgilendirme tablosudur. Lejant: Projede kullanılan malzemelerin ölçülerinin, türlerinin, adetlerinin bildirildiği tablodur. Yapısal proje paftalarının lejantlarında kullanılan bordur, taş döşeme, çöp kutusu gibi malzemelerin miktarları verilmektedir. Ölçek ise Proje alanını büyüklüğüne göre alan büyültülerek veya küçültülerek çizilmektedir. Proje üzerinde çizilenler ile gerçek cisimlerin büyüklükleri arasındaki orana ölçek denir. Buda hangi ölçekle çizildi ise proje paftasında belirtilmelidir.
Uygulanması düşünülen projenin miktarının ve maliyetinin çıkarıldığı kısım ise metrajdır. Hangi cins malzemeden ne kadar kullanılmış metraj tablosuna yazılır, bu da birim fiyatı ile çarpılarak bize projenin toplam maliyetini verir.

Peyzaj Projesi Çalıma Alanı Analizi Örneği

peyzaj_proje_leke_planı

Peyzaj Projesi Leke Planı Örneği

peyzaj_avan_proje

Peyzaj Avan Proje Örneği

bottom of page